Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. W-wyProsta 14 (14/16?) róg Waliców 2/4