Bibliografia

tytuł:

Sprawozdanie z działalności Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy za rok 1937