Instytut Radowy im. Marii Skłodowskiej-CurieWawelska 15 róg al. M. Skłodowskiej-Curie