Co nowego 26/01/2023

26.01.2023
6sierpnia_33_07.jpg
ul. 6 Sierpnia 33

Znaczące zmiany w opisie 1. Szpitala Okręgowego:

Opis ogólny: Szpital Mokotowski / Mikołajewska Ochronka dla Dzieci Żołnierskich

 - plany

 - zdjęcia lotnicze

Poszczególne budynki:

6 Sierpnia 33

  - elewacja od strony ul. Nowowiejskiej

  - elewacje od strony podwórza

  - tablice pamiątkowe

6 Sierpnia 37

Topolowa 10 (stary budynek)

Nowe obiekty:

- Zakłady Skody: budynek przy bramie wjazdowej 

- Tamka 14

- Szkoła Powszechna przy Ząbkowskiej 43 

Uzupełnienia:

- uzupełnieni opisu pałacu Brühla o poszczególnych użytkowników

- Lipowa 12 

- Krakowskie Przedmieście 15 

- Zakłady Skody na Rakowcu

- Hozjusza 1 (kaplica)

- Kozielska 10 (Hotel Emigracyjny)

- Bonifraterska 14 (budynek szkół powszechnych) 

- Tamka: widok ogólny