Bibliografia

tytuł:
"Kurjer Warszawski", nr 123a z 6 maja 1922 r.