Bibliografia

tytuł:
"Kurjer Warszawski", 1828 nr 350