Bibliografia

tytuł:
Izabela Łach „Zapomniana Szeroka” w: Midrasz 1/2010, str. 46-51