Bibliografia

tytuł:
A. Nadolski: Chłodna, Agencja Wydawniczo-Rekkamowa "Multi Press", Warszawa, 2002