Bibliografia

tytuł:
"Warszawa XVIII w.", Inst. Hist. PAN, W-wa 1975, zesz. 3, s. 121