Bibliografia

tytuł:
"Warszawa - Ku upamiętnieniu Dziesięciu Lat Samorządu Stolicy w Niepodległej Polsce 1918-1928", str. - rok doprowadzenia bocznicy kolejowej.