Bibliografia

tytuł:
Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa