Bibliografia - Gmachy Szkół Powszechnych m.st. Warszawy pobudowane w latach 1925-1928

autor:
Jadwiga Włodarczykiewiczowa
tytuł:
Gmachy Szkół Powszechnych m.st. Warszawy pobudowane w latach 1925-1928
miejsce/rok:
Warszawa, 1928 (?)

Publikacja w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy: e-kolekcja Varsavianów.