Bibliografia

tytuł:
Zofia Podgorska-Klawe, Szpitale Warszawskie 1388-1945