Bibliografia

tytuł:
St. Midzio, Z dziejów rzemiosła krawieckiego w Warszawie 1339-1980, Warszawa 1980, str. 48-50, 97