Bibliografia

tytuł:
"Szpitalnictwo Polskie", 1963, t. VII, nr 4 Bohdan Michałowski "Rys historyczny szpitala św. Łazarza w Warszawie"