Bibliografia

tytuł:
D. Chmielowska, "Lehistan Kralı Tarafından Sultan I. Abdülhamid’e sunulan Belweder İmalathanesi üretimi yemek takımı". I. Milletlerarası Türk Çini ve Seramik Kongre