Bibliografia

tytuł:
M. Kwiatkowski, "Stara Kordegarda, Trebhauz i widoki Amfiteatru", w: Biuletyn Historii Sztuki, tom 32, nr 2, 1970