Bibliografia

tytuł:
Z.Pietrzyk, "W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI -XIX w.", Radom, 2000: str. 45-50