Bibliografia

tytuł:
Michał Krasucki, Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, str. 122