Bibliografia

tytuł:
Tomasz Grygiel, "Głos w sprawie autorstwa kościoła p.w.św. Augustyna" [w:] "Zeszyty wolskie", nr 7 / 2005, s. 169-178.