Bibliografia

tytuł:
"Kłosy", nr 1297, 8.05.1890, str. 295