Bibliografia - Warszawska willa przemysłowca Raua

autor:
Jadwiga Roguska
tytuł:
Warszawska willa przemysłowca Raua
wydawnictwo:
PWN
miejsce/rok:
Warszawa 1988
Artykuł w książce "Podług nieba i zwyczaju polskiego, studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu"