Bibliografia

tytuł:
J. Piłatowicz, "Elektrownie warszawskie do 1918 r." w: „Rocznik Warszawski”, t. XVI, 1981, str. 209-37