Bibliografia

tytuł:
"Kościoły Warszawy" Wydawnictwo Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Warszawy, W-wa 1982, str. 150