Bibliografia

tytuł:
"Sprawozdanie z budowy gmachu doświadczalnego Wyższej Szkoły Handlowej w Wawrszawie" opracował J Witkiewicz-Koszczyc, Warszawa 1927-> treść