Bibliografia

tytuł:
"Przegląd Budowlany", 1937, zeszyt 8, str. 434 poz. 429