Bibliografia

tytuł:
Kurjer Warszawski, 1926, nr 141