Bibliografia

tytuł:
"Ogrodnik Polski"; 1882, nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 1883, nr 15