Bibliografia

tytuł:
"Pałac Miszchów w Warszawie - ambasada Królestwa Belgii", str. 41-42