Bibliografia

tytuł:
Zofia Podgórska-Klawe, "Szpitale warszawskie 1388-1945", PWN Warszawa 1975, str. 224-226