Bibliografia

tytuł:
Bolesław Chwaściński: Mosty na Wiśle i ich budowniczowie w dwudziestoleciu niepodległości. Inżynierowie polscy w XIX i XX w. Tom III (1994), ss. 158