Bibliografia

tytuł:
"Codzienna Gazeta Handlowa", 1936, nr 232, str. 6