Bibliografia

tytuł:
"Codzienna Gazeta Handlowa", 1937, nr 132, str. 7