Bibliografia

tytuł:
Szumiec-Zielińska Elżbieta, "Kompania Zamkowa", [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy, nr 2/2002.