Bibliografia

tytuł:
Karta zabytku w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Jasna 10; sygn. WUOZ ODZ nr 847 tam również zdjęcia wnętrz