Bibliografia

tytuł:
J. Majewski „Warszawa Nieodbudowana. Lata trzydzieste” Warszawa 2005 s. 134-140