Bibliografia

tytuł:
Porozumienie między Polską a Włochami w sprawie działalności włoskich Towarzystw Ubezpieczeń, podpisane w Rzymie dnia 7 czerwca 1937 r. (Dz.U. 1938 nr 21 poz. 173)