Bibliografia

tytuł:
Wyrzykowska Zofia, Historia 50-letniej działalności 1910-1960 Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, str. 16-17