Dla dobra publicznego - 120 lat Wodociągów Warszawskich 1886-2006

tytuł:
"Dla dobra publicznego - 120 lat Wodociągów Warszawskich 1886-2006"
miejsce/rok:
Warszawa 2006