Dziesięciolecie Polski Odrodzonej księga pamiątkowa 1918-1928

autor:
Redaktor naczelny: Marian Dąbrowski
tytuł:
"Dziesięciolecie Polski Odrodzonej" księga pamiątkowa 1918-1928
wydawnictwo:
Ilustrowany Kurier Codzienny
miejsce/rok:
Kraków-Warszawa 1928