Naokoło świata

tytuł:
"Naokoło świata"
wydawnictwo:
Gebethner i Wolff
miejsce/rok:
1924
z kolekcji Rafała Bielskiego.