Przemysł Budowlany Polski Odrodzonej

tytuł:
Przemysł Budowlany Polski Odrodzonej 1919-1929
wydawnictwo:
Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej
miejsce/rok:
Warszawa, 1929