Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce - cz. II Spółdzielnie mieszkaniowo - budowlane

tytuł:
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce - cz. II Spółdzielnie mieszkaniowo - budowlane
wydawnictwo:
Wydawnictwo Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP
miejsce/rok:
Warszawa 1937