Ulica Marszałkowska

autor:
Stanisław Herbst
tytuł:
Ulica Marszałkowska
wydawnictwo:
Książka i Wiedza
miejsce/rok:
Warszawa 1978