Warszawa międzywojenna

autor:
Dobrosław Kobielski
tytuł:
Warszawa międzywojenna
wydawnictwo:
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa"
miejsce/rok:
Warszawa 1969
Dziękuję Marzenie Michałowskiej za wypożyczenie książki.