X-cio Lecie Szpitalnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej: 1918-1928

tytuł:
X-cio Lecie Szpitalnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej: 1918-1928
miejsce/rok:
Warszawa, 1929