Ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego

tytuł:
Ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego

Żydowski Instytut Historyczny
Instytut Naukowo - Badawczy

ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa

http://www.jhi.pl/

Centralna Biblioteka Judaistyczna:
http://cbj.jhi.pl/