Chemiczny Instytut Badawczy

tytuł:
Chemiczny Instytut Badawczy
miejsce/rok:
Warszawa, 1929