Źródło - Jan Barchoń (zdjęcie)

tytuł:
zdjęcie - Jan Barchoń