Źródło - Przedsiębiorstwo robót malarskich

tytuł:
Wacław Ceptowski - Przedsiębiorstwo robót malarskich, dekoracyjnych i artystycznych
miejsce/rok:
Warszawa, około 1908